بررسي عملکرد موتور هاي جستجو صفحه اول سايت | مطالب ديگر | خبرهاي سايت | مطالب وبلاگ

بررسي عملکرد موتور هاي جستجو

بررسي عملکرد موتور هاي جستجو

بررسي عملکرد موتور هاي جستجو

بررسي عملکرد موتور هاي جستجو
بررسي عملکرد موتور هاي جستجو


چکيده
در اين مقاله، اجزاي تشکيل دهنده و روش ها و الگوريتم هايي  که در يک موتور جستجو بکار برده مي شود ،  تشريح مي‌شود.  با توجه به اين که موتور هاي جستجو سعي بر اين دارند که الگوريتم هاي خود را بصورت پنهان نگاه دارند اما ميتوان روش کار کلي آنها را شبيه سازي کرد و به برخي از آن ها پي برد و از آن ها استفاده کرد. با بررسي الگوريتم ها و برخي از روالي که در موتور هاي جستجو بکار مي روند مي توان به نقطه اي رسيد که شروع پياده سازي يک موتور جستجو را براي ما فراهم مي کند . در واقع هدف ، پياده سازي و بهينه سازي عملکرد موتور هاي جستجو مي باشد.
همچنين روش هايي مطرح خواهد شد که چگونه از يک موتور جستجو به نحو احسنت استفاده کنيم و وبسايت خود را در رده هاي اول رتبه بندي موتور هاي جستجو قرار دهيم ،
کلمات کليدي
موتور ، جستجو ، وبسايت ، رتبه ، کاربر ، بهينه .


اطلاعات بيشتر...